تفاوتـــــــــــــــ

20160911_071929

هیچ فرد یا هیچ سرنوشتی را نمی توان

با فرد یا #سرنوشت دیگری مقایسه کرد ؛

هیچ موقعیتی تکرار نمی شود ،

و به هر موقعیتی باید

پاسخ متفاوتی داده شود …!

No Comments, Be The First!

Your email address will not be published.